Úvodní stránka » Školská rada

 

 

Š K O L S K Á   R A D A

 

Alina Koždoňová - zástupce zřizovatele

Mgr. Łucja Gill - zástupce rodičů

Mgr. Agnieszka Wrzecionková - zástupce ped. pracovníků