Úvodní stránka » NOVINKY » Volby do školské rady

Vážení rodiče (zákonní zástupci) nezletilých žáků,

v prosinci 2010 končí funkční období člena Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků. Byli bychom velmi rádi, kdybyste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy. Členství ve školské radě je tříleté.

Pokud máte zájem o členství ve školské radě nebo víte o vhodném kandidátu, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formou na adresu školy, popřípadě osobně v kanceláři školy, nejpozději však do 30. 11. 2010 do 15:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí. Formulář pro kandidaturu včetně prohlášení najdete zde.

Volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 9. a v pátek 10. prosince 2010 od 7:00 do 16:00 v kanceláři školy.

V Košařiskách dne 8. listopadu 2010

 

Mgr. Dalibor Pyszko

ředitel školy