Úvodní stránka » NOVINKY » Adaptacja dziecka w przedszkolu

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego  odpowiednio przygotować.
Wymaga ono wsparcie rodziny i nauczycieli. Tymczasem, wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn problemów adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków. Powszechnie wiadomo, że przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka oraz zaspokoić jego najważniejsze  potrzeby tylko przy dobrej współpracy z jego rodziną. Rodzice są dla dziecka  najważniejszymi osobami i to oni pierwsi objaśniają mu wszystko, co jest dla niego trudne i niejasne w nowym środowisku. To oni też  w największym stopniu kształtują stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola.

Dziękujemy rodzicom za współpracę podczas adaptacji dzieci:-)

zdjęcia