Úvodní stránka » NOVINKY » Beseda o CHKO Beskydy

Dne 31. března 2011 se v naší škole uskutečnila beseda s pracovníkem CHKO Beskydy, panem Mgr. Jiřím Lehkým. Toto setkání se uskutečnilo pro žáky ZŠ v rámci environmentálního vzdělávání.

CHKO Beskydy je území s velkým množstvím specifik, a tak se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací. CHKO Beskydy bylo založeno v roce 1973 a s 1 160 km2 je největším chráněným územím na území České republiky. V této oblasti se nachází 10-15 rysů, 10 vlků a do 5 medvědů. Tyto stavy zvěře jsou lesníky pravidelně kontrolovány a evidovány.

Žáci byli poučení o geografických rozměrech CHKO Beskydy, o chování na území chráněných oblastí, o výskytu zvěře i rostlin, o tom, jak se chovat při setkání s některými živočichy, jako na příklad s medvědem.

Pan Lehký besedu obohatil svoji zajímavou a poutavou řečí, kterou doprovázel fotografiemi a snímky, které byly dětem promítány s pomocí počítačové techniky.

Děti byly spokojeny s programem. Dokladem toho jsou zpětné vazby, které psaly po besedě.

Co by si děti přály příště za besedu?

Psali zejména o rybách, o Zemi (kdy nastane konec světa), o dinosaurech, o přežití v přírodě, o národních parcích, o ohrožených druzích rostlin a živočichů aj.

Na základě této úspěšné besedy budeme hledat další možnosti, jak žákům zprostředkovat poznatky o přírodě nejen s pomocí učitelů, ale také s pomocí odborníků, kteří se prací s přírodou zabývají.

Velké poděkování patří panu Lehkému za výbornou práci s dětmi a CHKO Beskydy za materiály, které zdarma škole věnovali.