Úvodní stránka » NOVINKY » Beseda s panem Holbou a jeho vodícím psem

Beseda s panem Holbou a jeho vodícím psem

V pátek 4. března 2016 proběhla v naší škole velmi zajímavá beseda s panem Ladislavem Holbou. Do naší školy nezavítal sám, s sebou měl novou věrnou průvodkyni fenku Amy, jejíž služeb vzhledem k svému handicapu využívá. Amy, která vystřídala po náročné práci vodícího psa Pedra, je schopna na základě speciálního výcviku svému pánu dalších několik let pomáhat zvládat různé situace v každodenním životě. Přednáška byla doplněna ukázkami poslušnosti psa. Žáci si mohli Amy pohladit a také se s ní vyfotografovat. Pan Holba nám ukázal, jak se mají velcí i malí správně chovat k lidem se zrakovým handicapem, jak jim pomoci. Vysvětlil, co znamená červenobílá hůl, kterou měl v ruce, a k čemu ji používá. Ukázal dětem vysílačku, s jejíž pomocí se orientuje v terénu a popisoval i další pomůcky, které lidem se zrakovým postižením usnadňují život. S obrovskou trpělivostí odpovídal na otázky dětí. Přednáška byla velice zajímavá, přínosná a všem se moc líbila. Velké poděkování patří rodičům Sáry Cieslarové, kteří besedu zorganizovali a pana Holbu k nám do školy přivezli.

Foto zde.

Pozn.

Pan Holba také v závěru besedy ukázal šité hračky a maňásky z chráněné dílny Charity sv. Alexandra v Ostravě - Kunčičkách, kde je zaměstnán. Tyto hračky si lze v naší mateřské škole zakoupit a podpořit tím zaměstnávání handicapovaných osob. Děkujeme.