Úvodní stránka » NOVINKY » BIOLOGIE V PRAXI / BIOLOGIA W PRAKTYCE

BIOLOGIE V PRAXI / BIOLOGIA W PRAKTYCE

W dniu 11.2. 2019 uczniowie klas czwartych i piątych obu części szkół wyjechali do trzynieckiego Domu Dzieci i Młodzieży, by wziąć udział w programie „Podstawy pierwszej pomocy” w nowo wybudowanej  interaktywnej  klasopracowni biologicznej. Uczniowie pod kierunkiem doświadczonej  pielęgniarki przypomnieli sobie i poszerzyli wiadomości o udzielaniu pierwszej pomocy.

Žáci své znalosti získané ve škole prohloubili o praktickou zkušenost – jak zavolat záchrannou službu, jak komunikovat s dispečerem, jak  poskytnout člověku první pomoc, jak ošetřit krvácející ránu... Na závěr si žáci na resuscitačních torzech vyzkoušeli oživovací techniky. Nejvíce děti zaujal  přístroj AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor), jehož výuková verze je také součásti této nové učebny a žáci si přístroj mohli sami vyzkoušet.