Úvodní stránka » NOVINKY » BON PIERWSZOKLASISTY 2019

BON PIERWSZOKLASITY 2019 i stypendium edukacyjne

Szanowni Rodzice,

Macierz Szkolna w RC wraz z partnerami i w tym roku przygotowała dla wszystkich wrześniowych pierwszoklasistów na Zaolziu niezwykły prezent w formie BONU PIERWSZOKLASISTY.                                                                                                                                     

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się szkolny plecak- tornister pełen przyborów szkolnych, które są potrzebne na starcie naszym najmłodszym uczniom.
Tradycyjnie nie zabraknie także Cudownego chleba-baśni i opowieści Józefa Ondrusza. Publikację tę przekazujemy dzięki Funduszowi Rozwoju Zaolzia.
Dla każdego pierwszoklasisty jest przygotowane stypendium edukacyjne . Kwota pieniężna w
wysokości 500 Pln przeznaczona jest na opłaty związane z edukacją - to znaczy w naszym pojęciu na wyjazdy edukacyjne organizowane przez szkołę czy też Macierz, zielone szkoły, abonamenty TL Bajka i inne wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.
Bon Pierwszoklasisty 2019 wraz z Stypendium Edukacyjnym realizowany jest za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie a projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.