Úvodní stránka » NOVINKY » Čteme si spolu - 10. setkání

Setkání s knihovnicí – projekt „Čteme si spolu“

13.6.2016

 Dnes naši Mateřskou školu/Przedszkole naposledy v tomto školním roce navštívila paní knihovnice Marika. Seznámila nás s příběhem malého chlapce Maxe, který díky své fantazii prožíval různá dobrodružství. Max si dnes s sebou přivedl i kamarády-příšery, které v jeho doprovodu pobíhaly po školce.

Paní knihovnice nás po celý rok doprovázela v kouzelném putování s knihou. Každý měsíc měla pro nás připravené téma knihy, kterému jsme se věnovali. S těmito tématy se pojily i různé činnosti zaměřené na rozvoj předčtenářské gramotnosti. Díky tomuto projektu jsme měli možnost vytvořit si kladný vztah ke knihám a ke čtenářství.

Pani Marika przywiozła nam dziś wiele ciekawych książek, które mogliśmy nie tylko obejrzeć, ale też wysłuchać fragmentu bajki przeczytanej przez panią.

Na pożegnanie podarowaliśmy pani bibliotekarce książkę, którą samodzielnie wykonaliśmy.

 Dziękujemy pani Marice za mile spędzony czas.

 Těšíme se na další setkání v novém školním roce.