Úvodní stránka » NOVINKY » Čteme si spolu - 1. setkání

Čteme si spolu s předškoláky

Projekt je zaměřený na podporu čtenářství a předčítání předškolním dětem. V pátek 25. 9. 2015 se děti naši mateřské školy poprvé setkaly se svým patronem projektu knihovnicí Městké knihovny v Třinci p. Mgr. Marikou Zademskou.
Úvodní setkání bylo seznamovací, tematicky zaměřené na knížky a čtení. Děti si s paní knihovnicí povídaly, zacvičily si malou rozcvičku, zahrály pohádku a obdržely 1. úkol, který budou plnit doma s rodiči.