Úvodní stránka » NOVINKY » Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u žáků podporují a rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání.

Aby žáci v dnešním světě uspěli, musí být schopni informace třídit, určovat, co je důležité, myslet tvořivě, kriticky a produktivně. Mají-li zvládnout řadu praktických dovedností, musí se takový přístup rozvíjet již od dětství.

Rozvoj kritického myšlení tedy znamená:

· porozumění informaci,

· uchopení myšlenky a její důsledné prozkoumání,

· porovnání myšlenky s jinými názory a s tím, co už o problému víme,

· zaujetí stanoviska a jeho obhájení.

V naší škole pracujeme touto metodou již od 1.ročníku. Ve skutečnosti i malé děti umí rozumně uvažovat na úrovni odpovídající jejich věku. Rády řeší komplexní problémy a jsou schopny činit rozhodnutí, která vysvětlí a obhájí.

Program nabízí účinný učební model, kdy se dítě na základě toho, co už zná, naučí nové znalosti a dovednosti a uvědomuje si, jakým způsobem k nim došlo.

K naplnění těchto cílů používáme konkrétní vyučovací metody (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení).

Fotogalerie: