Úvodní stránka » NOVINKY » Cyklistický výlet a honba za pokladem
Cyklistický výlet
Dne 12.6. jsme se vydali v rámci školní družiny na výlet na kolech. Trasa vedla směrem na Milíř, ke splavu na potoku Kopetná. Cestou jsme hledali ukryté poklady v terénu (geocaching). Měli jsme několik zastávek na doplnění tekutin a "odpočinek".

Honba za pokladem

Dne 13.6. proběhla v rámci školní družiny akce s názvem "Honba za pokladem". Žáci byli rozděleni do dvojic a jejich úkolem bylo najít podle obrázku indície ukryté v různých místech školy. Jedno písmeno měla schované paní kuchařka v kapse, jiné bylo umísteno na hromosvodu školy atd. Po nalezení indicií a zodpovězení otázek soutěžící se dozvěděli, kde mají hledat poklad. Celá akce byla zakončená společným piknikem na školní zahradě.