Úvodní stránka » NOVINKY » Den matek

Den matek v mateřské škole -  Dzień Matki w przedszkolu 

W czwartek 15 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Podczas występu mali artyści recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Z okazji tego pięknego święta, które jest celebrowane w wielu miejscach świata, nasze maluszki życzyły swoim mamom wiele lat zdrowia, szczęścia i sukcesów na swojej drodze. Niewątpliwie życzenia płynące z małych, ale jakże gorących serduszek wywołały radość i wzruszenie na twarzach dumnych mam.

Maminky byly obdarovány sladkou pusinkou, přáníčkem, nakreslenou maminkou a perníkovým srdcem. Děti naší mateřské školy, byly velmi rády za přítomnost nejen maminek, babiček, ale i tatínků.

Děkujeme všem za účast, ale také za finanční příspěvek určený na malé občerstvení, které poskytlo SRPŠ a Macierz Szkolna.