Úvodní stránka » NOVINKY » Den Země

 Den Země je den věnovaný  Zemi, který se každoročně koná 22.4. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21.března a oslavovaly příchod  jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Jelikož letos 22.4. měli žáci prázdniny, oslavili jsme tento svátek společně až ve čtvrtek 28.4. 

V první hodině se žáci dozvěděli něco o historii Dne Země a o zásadách ochrany našeho životního prostředí. Od druhé vyučovací hodiny pak žáci uklízeli okolí naší školy, obecního úřadu, cestu na Gruníček a cestu na Milíř. Nasbírali neuveřitelných 6 velkých pytlů odpadků.

 

Dětem za uklid děkujeme!

Fotky ke stažení zde.