Úvodní stránka » NOVINKY » Dětský karneval 2017

D ě t s k ý  k a r n e v a l

Pátek 27. 1. 2017 byl učitě výjimečný den pro ty děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným. Konal se totiž náš tradiční "Dětský karneval". Toto zábavné odpoledne jsme zahájili karnevalovým rejem masek. Mohli jsme zde spatřit nejen princezny, berušky, víly a jiné krásky, ale také farmáře, indiány, včelaře a dokonce i Santa Clause. Následovaly různé soutěže a úkoly. Celým programem provázely dvě sněhové vločky. 

Foto zde.