Úvodní stránka » NOVINKY » Dětský karneval 2018

D ě t s k ý  k a r n e v a l

Pátek 19. 1. 2018 byl určitě výjimečný den pro ty děti, které měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným. Konal se totiž náš tradiční Dětský karneval. Toto zábavné odpoledne jsme zahájili karnevalovým rejem masek. Mohli jsme zde spatřit nejen princezny, břišní tanečnice, pirátky a jiné krásky, ale také farmáře, doktory, fotbalisty aj. Následovaly různé soutěže a úkoly. Celým programem provázely dvě slepičky. Za organizaci děkujeme SRPŠ. 

Foto zde.