Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do 1.třídy - Zapis do klasy 1.

 Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2020/2021

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 bude zápis probíhat v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů -  bez přítomnosti dětí.

 

K povinné školní docházce budou zapsány děti:

-          - narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

  - s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

 

1. Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte si můžou rodiče stáhnout na webových stránkách školy (www.zskosariska.cz) nebo po telefonické domluvě vyzvednout v ředitelně školy.

2. Žádosti a dotazníky budou moci rodiče odevzdávat buď:

a) vložit do poštovní schránky školy

b) dokumenty odeslat doporučeně poštou

c) zaslat do datové schránky

d) e-mailem s elektronickým podpisem na adresu gill@zskosariska.cz

e) osobní podání – po předchozí telefonické domluvě osobně odevzdat ve škole

3. Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé

- písemně  - vyplní žádost o odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8.rok věku

Zákonný zástupce doloží společně se žádosti v den zápisu 2 doporučující posouzení:

- školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

- odborného lékaře

 

Žádosti a dotazníky odevzdávat od 1. do 17.dubna 2020

 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

Datová schránka:  qz7mh4w

Tel. kontakt:  776 041 999,  Mgr. Łucja Gill

Po ukončení mimořádných opatření s dětmi a rodiči, které nastoupí do 1. ročníku, uspořádáme motivační část zápisu.  

Na nové prvňáčky se velmi těšíme !!!

:-)

Formuláře ke stažení

Zapisy do klasy 1.

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie oświadczenia Ministerstwa Edukacji, zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbędą się zgodnie z przepisami prawa, ale bez udziału dzieci.

 

Obowiązkowa edukacja dotyczy dzieci:

 - urodzonych od 1.9.2013 do 31.8.2014

- z odroczeniem obowiązku szkolnego z ubiegłego roku szkolnego

 

1. Potrzebne dokumenty do zapisu 1. klasy (Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte) będą załączone na stronach szkolnych (www.zskosariska.cz) lub po wcześniejszej umowie telefonicznej można odebrać w dyrekcji lub sekretariacie szkoły.

2. Wypełnione  i podpisane dokumenty można oddać formą:

a) włożyć do szkolnej skrzynki pocztowej

b) wysłać pocztą

c) wysłać formą „datové schránky“

d) wysłać pocztą elektroniczną na adres gill@zskosariska.cz , ale tylko wtedy, gdy dysponujecie podpisem elektronicznym

e) podpisane dokumenty dostarczyć do szkoły–po wcześniejszym uzgodnionym terminie

3. Odroczenie obowiązku szkolnego

Rodzice maja prawo wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego:

- jeżeli dziecko nie jest fiyzycznie i emocjonalnie dojrzałe

- pisemnie wypełnią wniosek o odroczeniu obowiayku szkolnego

Rodzicom podający dokument wniosku odroczenia szkolnego potrzebna jest:

- opinia wydana przez poradnię pedagogiczno – psychologiczną

- opinia specjalisty lekarza

 

Wszystkie wypełnione dokumenty oddać w terminie od 1. do 17.4. 2020

 

Adres szkoły:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

„datová schránka“:  qz7mh4w

Tel. kontakt:  776 041 999, Mgr. Łucja Gill

 

Po zakończeniu obecnej sytuacji epidemiologicznej, szkoła zorganizuje spotkanie motywacyjne dla dzieci i rodziców.

 

Na nowych pierwszoklasistów się bardzo cieszymy !!!

:-)