Úvodní stránka » NOVINKY » Dotazníkové šetření Mapa školy 2018

Vážení rodiče,

v měsíci únoru proběhne v naší škole dotazníkové šetření Mapa školy 2018. Toto šetření aplikujeme co dva roky a klademe si za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života, tj. žáci, rodiče, učitelé, ředitel a provozní zaměstnanci. Výsledky projektu poskytnou škole určitě zajímavé a i podnětné informace. Proto je třeba, aby všichni zúčastnění vyplnili dotazníky pravdivě a objektivně.

Dotazníky jsou on-line přístupné na adrese www.mapaskoly.cz a jsou připraveny jak pro žáky ZŠ, kteří je budou vyplňovat přímo ve škole, tak pro rodiče dětí ZŠ a MŠ a i pro zaměstnance školy.

Přístup do aplikace pro on-line sběr dat je umožněn všem respondentům na základě hesla, které pro toto šetření vygenerovala společnost SCIO, jež šetření technicky zajišťuje. Přístupové údaje dostanou rodiče všech dětí od paní učitelek. 

Předem děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku. Výsledky šetření budou zveřejněny na internetových stránkách školy po jejich zpracování.