Úvodní stránka » NOVINKY » Ekologický týden


Ekologický týden

V rámci Ekologického týdne, který se konal koncem října, probíhal ve škole sběr starého papíru. Naše škola se účastní akce „Soutěž s panem Popelou“, která si klade za cíl  zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Během celého týdne žáci nasbírali    440 kilogramů papíru a nějaké to kilo se nám podařilo nasbírat i ve škole. Celkem jsme tedy společnosti ASA předali 662 kilogramů papíru. 

 Společně se starým papírem jsme sbírali v rámci projektu Recyklohraní drobné elektrospotřebiče a baterie. Výdělek ze zmíněných soutěží bude použit na nákup školních pomůcek do tříd a ŠD.