Úvodní stránka » NOVINKY » Ekoprojekt Had Eda 2016

Oblékáme hada Edu – výsledky kampaně

Letos jsme se již potřetí zúčastnili mezinárodního projektu Oblékáme hada Edu. S přibývajícími informacemi o tomto projektu roste i procento používání udržitelného způsobu dopravy našich žáků do školy.

Naším cílem v této kampani bylo zvýšit podíl udržitelných cest (pěšky, na kole, autobusem, spolujízdou) z počátečních 61% na 71%. Výsledky ovšem předčily naše očekávání. Po dvou týdnech kampaně jsme dosáhli 90%.

Za tento skvělý výsledek děkujeme žákům, rodičům i učitelům a doufáme, že tento způsob dopravy budeme preferovat i do budoucna, abychom pomohli snížit výskyt emisí CO2 v ČR.