Úvodní stránka » NOVINKY » Škola v Evropě, Evropa ve škole

Ve dnech 28. až 30. 5. se na naší škole uskutečnil vzdělávací projekt s názvem Škola v Evropě, Evropa ve škole, kterého se zúčastnili jak žáci základní školy, tak i doprovodně děti mateřské školy. V průběhu výuky děti a žáci „cestovali“ po Evropě  a poznávali vybrané státy. Tyto státy a jejich zajímavá místa hledali v mapách, učili se základní slova v národních jazycích, pracovali s interaktivními tabulemi, připravovali referáty, odpovídali na otázky v testech, doplňovali kvízy, kreslili vlajky, ochutnávali národní pokrmy aj. 

Více informací o projektu na http://www.evropanasimaocima.cz/

Fotogalerie z průběhu projektu: