Úvodní stránka » NOVINKY » Hodnocení školy

V únoru letošního roku proběhlo na naší škole dotazníkové šetření „Mapa školy 2014“ společnosti Scio, kterého se zúčastnili žáci, rodiče žáků i zaměstnanci naší školy.

Šetření zahrnovalo tyto sledované oblasti: 
  • Kvalitu výuky
  • Chování a výchovu
  • Atmosféru školního prostředí
  • Vnější vztahy
  • Materiální podmínky

Naše škola dosáhla výborného hodnocení v oblasti kvality výuky a to především ve vzdělávání k rozvoji nejdůležitějších kompetencí pro život, a zároveň velmi dobrého hodnocení v oblasti atmosféry školního prostředí, chování a výchovy a vnějších vztahů.

Nižšího hodnocení jsme získali akorát v oblasti materiálních podmínek. Naší snahou bude nyní tyto podmínky ještě více zlepšovat. 

Podrobnější informace k celému šetření najdete v záložce Hodnocení školy.

Děkujeme všem našim žákům a jejich rodičům za zodpovědný přístup k vyplnění dotazníků.