Úvodní stránka » NOVINKY » Info Školní jídelna - stołówka szkolna

Vážení rodiče,

žáci a děti předškolního věku mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě odebíralo oběd, sdělte toto prosím do pondělí 8. 3. 2021 prostřednictvím e-mailu (sekretariat@zskosariska.cz). V případě zájmu, by bylo možné oběd odebrat pouze do jídlonosiče, a to v době výdeje od 11:15 do 11:30. V ranních hodinách rodič přinese čistý, podepsaný jídlonosič, umístí jej na určené místo pro jídlonosiče a v době výdeje si jídlo z určeného místa odebere.

Informace o případném zahájení provozu školní jídelny budou k dispozici na stránkách školy (www.zskosariska.cz).

Boszczyková Barbara, VŠJ