Úvodní stránka » NOVINKY » Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro šk. r. 2016/2017

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis proběhne v pondělí 25. 4. 2016 od 8:00 do 15:30 hodin na sekretariátu školy.

K zápisu jsou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1. 9. 2016 tři roky. Mladší děti jen ve výjimečných případech k doplnění volné kapacity. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena zde.

Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Poté vyplní žádost a bude jim přiděleno registrační číslo. Účast dítěte u zápisu není nutná. 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn u vstupu do školy a na webových stránkách školy v pondělí 2. 5. 2016. Do pátku 29. 4. 2016 musí zákonný zástupce doručit i vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte jako povinnou přílohu žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Evidenční list dítěte obdrží zákonný zástupce v den zápisu nebo si ho může kdykoliv předtím vyzvednout na sekretariátu školy a ještě před zápisem nechat u dětského lékaře potvrdit.

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen lékařem potvrzený evidenční list dítěte k případnému dalšímu využití.