Úvodní stránka » NOVINKY » Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro škol. r. 2018/2019

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis proběhne v pondělí 7. 5. 2018 od 8:00 do 15:30 hod. v sekretariátu školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena zde. Předpokládá se přijetí až 10 nových dětí do naplnění kapacity mateřské školy.

Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Poté vyplní žádost a bude jim přiděleno registrační číslo. Účast dítěte u zápisu není nutná. 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na webových stránkách školy v sobotu 12. 5. 2018. Do pátku 11. 5. 2018 musí ještě zákonný zástupce doručit vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte jako povinnou přílohu žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tento evidenční list dítěte obdrží zákonný zástupce v den zápisu nebo si ho může kdykoliv předtím vyzvednout v sekretariátu školy a ještě před zápisem nechat u dětského lékaře potvrdit.

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen lékařem potvrzený evidenční list dítěte k případnému dalšímu využití.