Úvodní stránka » NOVINKY » Informace k zápisu dětí do mateřské školy

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zápis proběhne v pondělí dne 28. 4. 2014 od 8:00 do 16:00 hodin v učebně mateřské školy.

K zápisu jsou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1. 9. 2014 tři roky. Mladší děti jen ve výjimečných případech k doplnění volné kapacity. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena zde.

Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Účast dítěte není nutná.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn u vstupu do školy a na webových stránkách školy v pondělí dne 5. 5. 2014. Do pátku 2. 5. 2014 budou muset zákonní zástupci ještě doručit na sekretariát školy i vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte jako povinnou přílohu žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formulář evidenční list dítěte obdrží žadatelé v den zápisu. 

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen originál evidenčního listu dítěte k případnému využití u daších zápisů.