Úvodní stránka » NOVINKY » Informace pro rodiče ZŠ - Informacja dla rodziców szkoły

 

Vážení rodiče - Szanowni Rodzice,

Provoz základní školy a hygienická pravidla

od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

od 25. 5. 2020 je možnost umístit Vaše dítě do tzv. dětské skupiny
V případě zařazení do dětské skupiny, se Vaše dítě může ve škole stravovat nebo navštěvovat odpolední skupinu do 15:00. 
Pokud žák nastoupi do školy, první den musí  odevzdat vyplněné dokumenty: 
a. zařazení dítěte do skupiny
b. čestné prohlášení
Ve škole budou vytvořeny dvě 15 členné skupiny (1. skupina pro českou část, 2. skupina pro polskou část), každá z nich se dopoledne bude dělit na dvě menší podskupinky.  
První skupina - polská část bude v přízemí
Druhá skupina - česká část bude v patře
Žáci se během přestávky  budou moci  pohybovat v prostorách chodby na svém patře - v místě své přiřazené skupinky.
V případě pěkného počasí děti v rámci své skupinky budou moci trávit čas venku. 
Prosíme rodiče, aby děti měli svoji láhev na pití. Z hygienických důvodu hrníčky s čajem nebudou ve třídách - bude pouze konvice s vodou, kterou si žáci budou moci nalít do své láhve.
Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude i nadále poskytována výuka na dálku - distanční výuka.


Pokud nemáte možnost dokumenty stáhnout a vytisknout, budou k dispozici vytištěné vedle hlavních dveří školy. 

V příloze najdete informace k provozu  a hygienickým pravidlům. 


Přílohy:

Souhlas se vzděláváním

Čestné prohlášení

Provoz a hygienická pravidla

Odpolední zájmové vzdělávání