Úvodní stránka » NOVINKY » Informace pro rodiče ZŠ - Informacja dla rodziców szkoły

 Vážení Rodiče,

plán postupného uvolňování

 OD 25.5.2020  MOHOU BÝT OTEVŘENY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1.STUPNĚ.
Účast žáků však nebude povinná. 
Žácí, kteří zůstanou doma, distanční výuka bude stále prioritní
Skupinky:
 • Účast dětí ve škole  bude organizována ve stálých a neměnných skupinách maximálně do 15 žáků.
 • Žáci budou sedět v lavicích po jednom, bez možnosti měnit složení skupiny.
 • Rodič se může sám rozhodnout, zda od 25.5.2020 pošle dítě do školy nebo  dítě zůstane doma.
 • Pokud se rodič rozhodne k účasti dítěte ve škole, nebude moci nadále pobírat ošetřovné.

Povinnost nošení roušek:

 • O nošení roušek ve třídě rozhoduje učitel. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, budou roušky povinné (zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den).

Organizace výuky:

 • Informace týkající se organizace výuky bude sdělována třídním učitelem.

Školní jídelna:

 • S oteřením školní jídelny čekáme na vyjadření hygieniků (informace budou zveřejněny)

Školní družina:

 •  Školní družina nebude. Žáci však můžou ve svých skupinách zůstat do odpoledních hodin(přesné hodiny budou zveřejněny)

 

ABYCHOM MOHLI PŘIPRAVIT ORGANIZACI, POTŘEBUJEME ZNÁT POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘIJDOU OD 25.5.2020 DO ŠKOLY. 
Dne 6.5.2020 budou elektronickou poštou rozeslány dotazníky. Velice Vás prosím o podrobné vyplnění.

Mgr. Łucja Gill - ředitelka školy

Szanowni Rodzice,

plan stopniowego łagodzenia ograniczeń

Dnia 25 maja 2020r. powinni wrócić do szkoły uczniowie pierwszego stopnia.
Udział w zajęciach edukacyjnych nie jest obowiązkowy.
Dzieci, które zostaną w domu będą kontynuowały naukę online - w tym samym zakresie co w szkole.
   
  
 Grupy uczniów

 • Uczniowie podczas zajęć w klasie  będą pracować w maks. 15 osobowych grupach.

 • Uczniowie bedą pojedynczo siedzieć w ławkach wystarczająco od siebie oddalonych. Grupa będzie miała charakter zamknięty - po utworzeniu grupy jej skład pozostaje niezmieniony do końca spotkań.

 • Rodzice sami zdecydują, czy dziecko od 25.5.2020 będzie uczęszczać do szkoły.

 • Po podjęciu decyzji wysłania dziecka do szkoły, rodzic nie ma prawa pobieranie zasiłku opiekuńczego.

Obowiązek noszenia masek:

 • O noszeniu maski w klasie decyduje nauczyciel. Noszenie masek będzie obowiązkowe  w klasie tylko podczas zajęć w grupach oraz poza klasą  - tj.we wszystkich  innych pomieszczeniach  szkoły (rodzic zapewni dziecku 2 maseczki dziennie).

 Organizacja zajęć:

 • Informacje na temat organizacji zajęć edukacyjnych oraz ich treści będą przekazane przez wychowawców .

Stołówka szkolna: 

 • Otwarcie stołówki szkolnej  uwarunkowane będzie sytuacją epidemiczną i warunkami lokalnymi (bliższe informacje zostaną podane).

Świetlica szkolna dla uczniów:

 •  Świetlica szkolna nie będzie czynna. Dziecko może zostać w szkole i w godzinach popołudniowych, ale tylko w ramach swojej grupy (termin zostanie uzgodniony).


  DO ORGANIZACJI I UŁOŻENIA PLANU POWROTU UCZNIÓW DO SZKOŁY(od 25.5.2020), BĘDZIE POTRZEBNA LICZBA UCZNIÓW. 
  Dnia 6.5.2020, formą elektroniczna będą rozesłane kwestionariusze. Bardzo proszę  rodziców o wypełnienie.
   
  mgr. Łucja Gill - dyrektor szkoły