Úvodní stránka » NOVINKY » Informace

I N F O R M A C E


Rozsáhlá 4. etapa rekonstrukce budovy školy proběhla dle stanoveného harmonogramu v době hlavních prázdnin a školní rok 2014/2015 začne v řádném termínu tj. v pondělí 1. 9. 2014.


V Košařiskách dne 24. srpna 2014


PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy