Úvodní stránka » NOVINKY » Kladně vyřízené žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013.

V souladu s §45 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

MS0001, MS0002, MS0003, MS0004, MS0005, MS0010, MS0011, MS0012, MS0013, MS0014, MS0015, MS0017