Úvodní stránka » NOVINKY » Klub zábavné logiky a desk.her/Klub logiki i zabawnej matematyki


KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER NÁS BAVÍ

Kdo si hraje, nezlobí! A navíc u toho i přemýšlíme v matematické řeči, hledáme logické vztahy,  spolupracujeme…

Klub zábavné logiky a deskových her  přivítal žáky 3.-5. ročníku naší školy. Díky dvouletému projektu Společné vzdělávání v Košařiskách se mohou členové tohoto klubu scházet a rozvíjet logické a strategické myšlení, paměť a zručnost a také finanční gramotnost, kterou zúročí nejen ve škole, ale také v životě jako takovém.  Žáci zábavnou formou procvičují matematické operace, rozvíjí logické myšlení, seznamují se s novými hrami a především se učí, jak smysluplně trávit svůj volný čas.

 

Co proponują nam zajęcia pozalekcyjne  Klub logiki i zabawnej matematyki?

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • Kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania
 • Rozwijanie aktywnej i twórczej postawy wobec problemów teoretycznych
 • Kształcenie umiejętności matematyzowania czyli schematyzowania i idealizowania rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematycznego
 • Rozwijanie sprawności rachunkowej
 • Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi
 • Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki w zadaniach nietypowych, przeprowadzania dyskusji rozwiązania, stawiania hipotez i ich weryfikacji
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym i symboliką matematyczną
 • Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów
 • Doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem
 • Rozwiązywanie zadań matematycznych według metody nauczania prof. Hejného
 • Kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy matematycznej w sytuacjach związanych z życiem codziennym
 • Poznawanie różnego rodzaju gier planszowych przygodowych, strategicznych, logicznych, matematycznych, geometrycznych, ekonomicznych i innych realizujących w/w cele        
              ...ale przede wszystkim bardzo przyjemne i wartościowe spędzanie wolnego czasu...