Úvodní stránka » NOVINKY » Kniha moje kamarádka - projekt MŠ

Kniha – moje kamarádka

 

Tento tematický celek byl zaměřený na literární výchovu v předškolním věku. Našim cílem byl rozvoj dětské osobnosti prostřednictvím knihy. Ve společných chvilkách jsme s dětmi    a knihou, nalézali radost, moudrost, informace. Prostřednictvím knihy si děti rozšířily slovní zásobu a uvědomovaly si krásu mateřského jazyka.  Děti se naučily s knihou zacházet, formovat vztah ke knize a k literatuře vůbec tzv. k celoživotnímu vzdělávání. Připomínali jsme si, jak přichází kniha na svět. Děti si přinesly do mateřské školy svou oblíbenou knihu a společně vytvořily výstavu knih v herně. Téma nás vedlo k možnostem, kde se s knihou můžeme setkat, kde si ji můžeme koupit či zapůjčit.

V pondělí 25.11.2013 jsme se vydali do místní knihovny. V knihovně jsme byli velmi mile přivítání paní Gillovou, která pro nás připravila pestrý program. Děti přivítala hudbou a tzv. „ Raníčkem“ – pohádkou „ O slepičce“ . Děti se seznámily s možností zapůjčení knih a prohlédly si mnoho nových knih. Paní Gillová, tak jak již v minulosti, nezapomněla a pro děti připravila kus tvořivé práce. Děti měly možnost z barevných drátků vyrobit pavouka, šneka, hada atd. Zvířata si s radostí odnášely děti domů. Týden jsme tedy zakončili příjemnou návštěvou knihovny.

Fotogalerie zde.