Úvodní stránka » NOVINKY » Konferencja szkolna/ Školní konference

Konferencja szkolna „Zachowajmy zasoby dla przyszłych pokoleń (woda i energia)” / Školní konference „Uchovejme zdroje i pro budoucí generace (voda a energie)”

 18. listopada 2015 odbyła się konferencja szkolna, mająca na celu podsumowanie projektu edukacyjnego pt. : „Zachowajmy zasoby dla przyszłych pokoleń (woda i energia)”, zrealizownego przez uczniów naszej szkoły. Projekt przebiegał od 11. 11. do 18. 11. 2015 a jego celem było przyswojenie i zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej roli wody w przyrodzie i życiu człowieka. Punktem kulminacyjnym działań projektowych była ekskursja do oczyszczalni ścieków, gdzie pan Daniel Mazur opowiedział nam, w jaki sposób woda jest uzdatniana i jaka jest jej droga od źródeł do użytkownika.

 

V průběhu Dnů projektové výuky Global schools s tématem „Energie” zpracovávali průběžně žáci naší školy pracovní listy,  vytvářeli informační plakáty a účastnili se exkurzí. Různými zdroji energie, ať už tradičními, či alternativními, nás provázeli skřítci Eneři. Žáci 1. a 2. ročníku společně s paní učitelkou sestavili dotazníky, aby zjistili, kolik elektrospotřebičů doma máme a jestli bychom se bez některých z nich obešli. Žáci 3. a 4. ročníku se vydali na exkurzi do malé soukromé vodní elektrárny v Bystřici u řeky Kopytné, a také navštívili domácnost rodiny, která využívá k ohřevu vody solární panely. Páťáci se zase blíže zabývali, jakým způsobem jsou elektrospotřebiče likvidovány. Zjistili, že tyto elektrospotřebiče jsou na sběrném dvoře rozděleny podle druhu a odvezeny do chráněných dílen, kde je klienti rozebírají na jednotlivé části, např. plast, měď, zlato... Všechny tyto poznatky jsme společně sdíleli na závěrečné konferenci, která se uskutečnila 18. 11. v  naší škole za účasti krajské metodičky p. Ing. Václavy Brusové.