Úvodní stránka » NOVINKY » Logopedická prevence v MŠ

Logopedická prevence v mateřské škole

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

Koncepce logopedické prevence

 • Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech  pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání
 • Fonační cvičení- jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu, osvojení si měkkého hlasového začátku a hlasové hygieny
 • Artikulační cvičení – rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek
 • Cvičení hrubé i jemné motoriky
 • Smyslové vnímání- cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností

Metody i zasady pracy logopedycznej

 • Ćwiczenia ortofoniczne – doskonalą funkcjonowanie mechanizmów rządzących mową.
 • Ćwiczenia artykulacyjne – utrwalają poprawną wymowę znanych już dziecku głosek i pomagają w pokonywaniu trudności związanych z nową artykulacją.
 • Kontrola wzrokowa ćwiczeń przed lustrem.
 • Kontrola przy pomocy dotyku i czucia skórnego dłoni.
 • Ćwiczenia autokontroli słuchowej.
 • Ćwiczenia kinestezji ruchowej

Fotogalerie zde.