Úvodní stránka » NOVINKY » Logopedická prevence v MŠ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA AKCI PRO RODIČE A DĚTI

Vítáme Vás v pohádce – Witamy w świecie bajek

 Logopedická prevence

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

22. 9. 2015

 od godz. 15:00 / od 15:00 hod. v MŠ - Przedszkolu

VÁŽENÍ RODIČE / SZANOWNI RODZICE

Pro děti v naší školce jsme připravili program průběžné logopedické prevence. Již v raném věku dítěte (cca od 3 let) je zapotřebí sledovat vývoj řečových a komunikačních schopností, abychom mohli včas diagnostikovat a odstranit případné potíže.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností. Mateřská škola má  - vedle rodiny - mimořádný prostor pro vytváření jazykových kompetencí svěřených dětí. Vzhledem k tomu, že v současné době byl zaznamenán vysoký výskyt řečových vad u dětí předškolního věku, rozhodli jsme se zefektivnit řečovou výchovu dětí a zařadit do programu „Školičky“ logopedickou prevenci.

Cílem logopedické prevence je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházet poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje. V případě, že bude u dítěte diagnostikována řečová vada, bude rodič o vadě informován a doporučen k případnému klinickému logopedovi. Spolupráce mezi klinickým logopedem, logopedickou asistentkou a rodiči, která znamená vzájemné konzultace, co se daří doma a co ve škole, co naopak nejde a jaký postup zvolit, by měla směřovat ke společnému cíli, kterým je dobře připravené dítě na základní školu.

 Koncepce logopedické prevence

  • Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech  pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání
  • Fonační cvičení- jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu, osvojení si měkkého hlasového začátku a hlasové hygieny
  • Artikulační cvičení – rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek
  • Motorika – zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • Smyslové vnímání- cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností

Logopedická prevence se bude konat i tento školní rok 2x-3x týdně v dopoledních hodinách.

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie           w szkole. Daje możliwości komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Podstawą dla wyraźnej wymowy jest prawidłowe oddychanie, czysta fonacja, umiejętna artykulacja przy sprawnie funkcjonujących narządach mowy, umiejętność różnicowania dźwięków oraz prawidłowa analiza i synteza słuchowa.

Cele ogólne profilaktyki logopedycznej:
•    profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej;
•    wspomaganie  prawidłowego rozwoju  mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie;
•    zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy.

Najważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki:
•    wypowiedzi najbliższych osób powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić powoli i wyraźnie;
•    dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch;
•    nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczynia się do korzystnego rozwoju mowy;
•    nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę - hamuje to chęć mówienia;
•    Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólnie filmów i rozmawianie na ich temat;
•    nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek - dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo;
•    istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Częste wykonywanie ćwiczeń narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, masaże twarzy, zachęcanie dziecka do mówienia.

Metody i zasady  pracy logopedycznej
1.  Ćwiczenia ortofoniczne – doskonalą funkcjonowanie mechanizmów rządzących mową.

2.  Ćwiczenia artykulacyjne – utrwalają poprawną wymowę znanych już dziecku głosek i pomagają w pokonywaniu trudności związanych z nową artykulacją.

3.  Kontrola wzrokowa ćwiczeń przed lustrem.

4.  Ćwiczenia autokontroli słuchowej.

5.  Ćwiczenia kinestezji ruchowej.