Úvodní stránka » NOVINKY » Mapa školy - dotazníkové šetření

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech proběhne na naší škole dotazníkové šetření Mapa školy. Toto šetření má za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, učitelé a ředitel. Výsledky projektu poskytnou vedení školy zajímavé a podnětné informace, které pomohou v další práci na zkvalitňování školy. Proto je třeba, aby všichni zúčastnění vyplnili dotazníky pravdivě a objektivně.

Dotazníky jsou on-line přístupné na adrese www.testovani.scio.cz a jsou připraveny jak pro žáky ZŠ, kteří je budou vyplňovat přímo ve škole, tak pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, a i pro zaměstnance školy.

Přístup do aplikace pro on-line sběr dat do dotazníkového šetření je umožněn všem respondentům na základě uživatelského jména a hesla, které pro toto šetření vygenerovala společnost SCIO, jež šetření technicky zajišťuje. Přístupové údaje dostanou rodiče všech dětí od učitelek. 

Předem děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku. Výsledky šetření budou zveřejněny na internetových stránkách školy po jejich zpracování.