Úvodní stránka » NOVINKY » Metoda dobrého startu s předškoláky

METODA DOBREGO STARTU W PRZEDSZKOLU

METODA DOBRÉHO STARTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Zdolność koncentracji i słuchania jest niezbędnym warunkiem każdego procesu uczenia się. Rozwój tych umiejętności jest pierwszym krokiem na drodze do rozwoju społecznego i twórczego. Gry i zabawy z piosenką rozwijają wyobraźnię i możliwości twórcze, uczą bycia w grupie oraz integrują grupę. Rozwijają także zdolność ekspresji i improwizacji. Wprowadzają w relaks. Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.


Každou novou lekcí se zvyšuje náročnost úkolů. Nositelem děje ve výuce je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a následný pohyb. Symbolem každé písně je grafický vzor, k jehož zvládnutí je třeba dokonalého zrakového vnímání (vizuální diferenciace, vizuální integrace) pravolevé a prostorové orientace, koncentrace pozornosti a názorné paměti. Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem dané písně, u kterého se procvičí lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace, manuální zručnost a ovládání mluvidel. Úspěšným završením celého cvičení je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte.

FOTO