Úvodní stránka » Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Dorota Koch

E-mail: zastupce@zskosariska.cz 

Tel.: 555 502 448


Náplň práce: 

- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika včetně prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 

- poskytování informačních a metodických materiálů 

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence