Úvodní stránka » NOVINKY » O splývavém čtení

O splývavém čtení


Stejně jako loni, tak i letos v naší škole  zařazujeme v prvních třídách u nácviku čtení metodu Splývavé čtení - SFUMATO.
Metoda provází první kroky dětí ve čtení přirozenou a hravou formou. Vychází z přirozeného mluveného projevu a zachovává zákonitosti, plynoucí z genetických základů a fyziologie tvoření hlasu. Odstraňuje časté ostýchavé tiché čtení dětí. Splývavé čtení modeluje hlas. Intonace vychází z přirozeného mluveného projevu.
Při správné aplikaci metody znají žáci tvary písmen tak, že dokáží plynule číst text i vzhůru nohama, nedochází ke dvojímu čtení a tzv. slabikování. Metoda usnadňuje výuku dětí se specifickými poruchami učení, např. dyslektiků, eliminuje mnohé problémy. Od prvopočátku se klade velký důraz na fixování všech čtyř tvarů písmene, což vede i k snazšímu zvládnutí psaní (nevynechávají písmena, píší správnou interpunkci atd.).
Metoda se soustřeďuje zejména na správné návyky a techniky práce očí. Žáci se naučí koncentrovat pohyb očí tak, aby se zamezilo zbytečným vedlejším vjemům. Při čtení poskytuje oku dostatečně dlouhý čas k fixování čteného textu. Oči se pohybují dopředu při expozici předchozí hlásky, a to kontrolovaně z písmena na písmeno. Následuje hlasité, plynulé (legátové) propojení hlásky na další hlásku bez přerušení dechu a tónu. Dlouhá expozice hlásek dává mozku delší čas ke zpracování přečteného, umožňuje tak, aby dítě porozumělo významu. Přivede děti k tomu, aby v nich přečtená slova vyvolávala živé představy, což v mnohých z nich utvoří kladný vztah ke knize a pochopení jazyka nejen jako způsobu komunikace. Učí se tedy číst s porozuměním a dále pak i s vlastním vnitřním prožitkem, děti umí navodit správnou náladu či pocit. Postupně se zbavují ostychu. K tomuto slouží zejména doprovodné dramatizační techniky a hry.
Více na www.abcmusic.cz