Úvodní stránka » NOVINKY » OZNÁMENÍ

 

O Z N Á M E N Í

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů

 

dne 23. května 2019 den volna (ředitelské volno)

 

 pro žáky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace.

 

V mateřské škole, školní družině a školní jídelně bude v tento den přerušen provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dorota Koch, zástupce ředitele školy