Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ředitele školy

Ředitel

Základní školy a mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016.

V souladu s §45 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

CZS01/2015; CZS02/2015; CZS03/2015; CZS04/2015; CZS05/2015; CZS06/2015; CZS07/2015; PZS01/2015

 

 

V Košařiskách dne 3. února 2015

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy