Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ředitele školy

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Čj. ZK/0128/2016

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017.

V souladu s § 34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

MS01/16

přijat(a)

MS02/16

nepřijat(a)

MS03/16

přijat(a)

MS04/16

přijat(a)

MS05/16

přijat(a)

MS06/16

přijat(a)

MS07/16

nepřijat(a)

MS08/16

přijat(a)

MS09/16

přijat(a)

MS10/16

přijat(a)

MS11/16

nepřijat(a)

MS12/16

přijat(a)

MS13/16

přijat(a)

MS14/16

přijat(a)

MS15/16

přijat(a)

MS16/16

přijat(a)

MS17/16

nepřijat(a)

MS18/16

přijat(a)

 

V Košařiskách dne 2. května 2016

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Rodičům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předáno včetně originálu evidenčního listu.