Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ředitele školy

Ředitel

Základní školy a mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015.

V souladu s §45 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel 
se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

CZS01/2014; CZS02/2014; CZS03/2014

PZS02/2014; PZS03/2014; PZS04/2014; PZS05/2014; PZS06/2014; PZS07/2014

 

V Košařiskách dne 4. února 2014

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Do 1. ročníku základní školy ve šk. r. 2014/2015 nastoupí také již přijatí žáci pro šk. r. 2013/2014 s odkladem povinné školní docházky o jeden rok.