Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

 

Čj. ZK/0098/2017

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.

 

V souladu s § 34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

 

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)


MS01/17


přijat(a)

MS02/17

přijat(a)

MS03/17

přijat(a)

MS04/17

přijat(a)

MS05/17

přijat(a)

MS06/17

přijat(a)

MS07/17

přijat(a)

MS08/17

přijat(a)

 

 

V Košařiskách dne 5. května 2017

 

 

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy