Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska,
příspěvková organizace

Čj. ZK/0048/2017

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

ZS01/2017

přijat(a)

ZS02/2017

přijat(a)

ZS03/2017

přijat(a)

ZS04/2017

přijat(a)

ZS05/2017

přijat(a)

ZS06/2017

přijat(a)

ZS07/2017

přijat(a)

PZS01/2017

přijat(a)

PZS02/2017

přijat(a)

PZS03/2017

přijat(a)

PZS04/2017

přijat(a)

 

 

 

V Košařiskách dne 4. dubna 2017

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy