Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

 

Čj. ZK/0107/2018

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

V souladu s § 34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

 

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

MS01/18

přijat(a)

MS02/18

přijat(a)

MS03/18

přijat(a)

MS04/18

nepřijat(a)

MS05/18

přijat(a)

MS06/18

přijat(a)

MS07/18

přijat(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košařiskách dne 14. května 2018

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy