Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

ZS01/2018

přijat(a)

ZS02/2018

přijat(a)

ZS03/2018

přijat(a)

ZS04/2018

přijat(a)

ZS05/2018

přijat(a)

ZS06/2018

přijat(a)

PZS01/2018

přijat(a)

PZS02/2018

přijat(a)

 

V Košařiskách dne 10. dubna 2018

 

 

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy