Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Ředitel

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014.

V souladu s §45 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel
se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

CZS001; CZS002; CZS003; CZS004; CZS005; CZS006

PZS001; PZS002; PZS003; PZS004

 

V Košařiskách dne 5. února 2013

 

 

Mgr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Do 1. ročníku základní školy ve šk. r. 2013/2014 nastoupí také již přijatí žáci pro šk. r. 2012/2013 s odkladem povinné školní docházky o jeden rok.