Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení výsledků voleb do školské rady

Oznámení výsledků voleb do školské rady

 

Volby do školské rady za zákonné zástupce proběhly 23.září 2019 tajnou hlasovací formou. Odevzdáno bylo 19  hlasů – všechny hlasy platné. Voliči vybírali ze čtyř  kandidátů, kteří vyjádřili svůj souhlas.

Jelikož u dvou kandidátu došlo ke shodě počtu hlasů, dne 25.9.2019 proběhlo v souladu s volebním řádem školské rady losování za účasti  tříčlenné komise: Mgr. Maria Kajfosz, Mgr. Jana Wrzecionková, Mgr. Łucja Gill, členem zákonných zástupců byl vylosován Roman Sikora.                                                               

 

 

Členové školské rady

Školská rada je tříčlenná a tvoří ji:

         Alina Koždoňová  (zřizovatel školy)

         Roman Sikora (zástupce rodičů nezletilých žáků)

        Mgr. Silvie Lisztwanová  (zástupce pedagogických pracovníků školy)

 

Celkové pořadí všech kandidátů je zaznamenáno ve výsledkové listině, která je k nahlédnutí v ředitelně.

Všem rodičům a pedagogickým pracovníkům děkujeme za projevený zájem, zvoleným zástupcům gratulujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.