Úvodní stránka » NOVINKY » Oznámení ŘŠ

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Čj. ZK/0021/2016

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

ZS01/2016

přijat(a)

ZS02/2016

přijat(a)

ZS03/2016

přijat(a)

ZS04/2016

přijat(a)

ZS05/2016

přijat(a)

ZS06/2016

přijat(a)

ZS07/2016

přijat(a)

ZS08/2016

přijat(a)

ZS09/2016

přijat(a)

ZS10/2016

přijat(a)

PZS01/2016

přijat(a)

PZS02/2016

přijat(a)

PZS03/2016

přijat(a)

PZS04/2016

přijat(a)

PZS05/2016

přijat(a)

PZS06/2016

přijat(a)

 

V Košařiskách dne 2. února 2016

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy