Úvodní stránka » NOVINKY » Pasování na čtenáře - pasowanie na czytelników

Pasování na čtenáře

Ve středu 29. 5. se vydali naši prvňáčci do kina Kosmos v Třinci, kde pro ně připravila Městská knihovna Třinec akci Pasování na čtenáře. Pracovníci knihovny si pro děti připravili příběh o mouše Rudolfíně z knížky Daisy Mrázkové Byla jedna moucha a poté byli malí  čtenáři  královnou pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Děti obdržely krásné knížky a také celoroční předplatné do třinecké knihovny. Slavnostní den zakončili návštěvou cukrárny.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci do grona miłośników książek. Witamy między nami prawdziwych czytelników, którzy pokochają książki,  będą często odwiedzali bibliotekę i rozbudzą w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.